ढाका टोपी मैलो , धुए मैले घर गइ ..के रमाइलो छ र खोइ !! 

ढाका टोपी मैलो , धुए मैले घर गइ ..के रमाइलो छ र खोइ !! 

33 notes

 1. lazy-native reblogged this from blackpoppies
 2. storgebeaute reblogged this from purpletugboat
 3. purpletugboat reblogged this from p-lanet-e-arth
 4. saadartha reblogged this from travelnerd
 5. nanokanno reblogged this from p-lanet-e-arth
 6. travelnerd reblogged this from p-lanet-e-arth
 7. yazahara reblogged this from cavahamdoullah
 8. stvvrt reblogged this from supermaanis
 9. pyotra reblogged this from blackpoppies
 10. blackpoppies reblogged this from datspacegirl
 11. stay-goldxx reblogged this from supermaanis
 12. datspacegirl reblogged this from supermaanis
 13. supermaanis posted this